Przekłady

I stało się, gdy Apollosa przebywał w Koryncieb, że Pawełc przeszedł1 wyżynne tereny i przyszedł do Efezud. Tam znalazłszy2 jakichś uczniów

Komentarz:

1 w TR, BT i N/A 28 niektóre warianty występuje lekcja "ελθειν" [elthein] - przyjść - strong 2064; w N/A 28 w wariancie "κατελθειν" [katelthein] - zejść, zstąpić - strong 2718;
2 w TR i BT występuje lekcja "ευρων" [heurōn] - znalazłszy; w N/A "ευρειν" [heurein] - znaleźć;

Słowniki:

a Apollos; imię męskie pochodzenia greckiego. wywodzące się od greckiego boga sztuki i wróżbiarstwa - Apolla;
b Korynt; Miasto portowe w Achai, środkowej Grecji, położone na półwyspie Peloponez, na Przesmyku Korynckim;
c Paweł; łacińskiego pochodzenia - mały, drobny;
d Efez; jedno z miast jońskich w Azji Mniejszej. Miasto to leżało przy ujściu rzeki Kaystros do Morza Egejskiego na terenie obecnej Turcji;