Przekłady

I stało się, gdy Apollos przebywał w Koryncie, że Paweł przeszedł wyżynne części i przyszedł do Efezu. Tam znalazłszy jakichś uczniów