Przekłady

A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy jednomyślnie na jednym miejscu.