Przekłady
Przekład dosłowny:

[Bo nie zostawisza mojej duszyb w Hadesie1c i nie daszd, aby Twój Świętye zobaczył zepsucief].

Przekład literacki:

[Bo nie zostawisza mnieb w krainie umarłych1c i nie dopuściszd, aby Twój Świętye zobaczył zepsucief].

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "αδου" [hadou]; w N/A "αδην" [hadēn];

Odnośniki:

Słowniki:

a <1459> opuszczać, porzucać;
b <5590> dusza, życie;
c <86> Hades, piekło, kraina umarłych;
d <1325> dawać, zaproponować;
e <3741> święty, poświęcony, pobożny;
f <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
g <1312> rozkład, zniszczenie, zepsucie;