Przekłady
Przekład dosłowny:

Jednak jako prorok, świadom, że mu Bóg potwierdził przysięgą, iż (jeden) z owocu jego lędźwi, według ciała podniesie Pomazańca1a, który zasiądzie na Jego tronie2,3

Przekład literacki:

Jednak jako prorok, świadom, że mu Bóg potwierdził przysięgą, iż (jeden) z owocu jego lędźwi, według ciała podniesie Chrystusa1a, który zasiądzie na Jego tronie2,3

Komentarz:

1 w N/A nie występuje lekcja "το κατα σαρκα αναστησειν τον χριστον" [to kata sarka anastēsein ton christon] - według ciała wzbudzić Pomazańca;
2 w TR i BT występuje lekcja "του θρονου" [tou thronou]; w N/A "τον θρονον" [ton thronon];
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Samuela 7:12-13: a gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, Ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona, i utrwalę twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki; Psalmu 89:3-4: Rzekłeś bowiem: Łaska trwać będzie na wieki. Jak niebiosa utwierdziłeś wierność swoją. Zawarłem przymierze z wybrańcem swoim, Przysiągłem Dawidowi, słudze swemu:; Psalmu 132:11: Złożył Pan Dawidowi niezłomną przysięgę, Której nie cofnie: Jednego z potomków twoich Osadzę na tronie twoim! (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz