Przekłady
Przekład dosłowny:

W innycha też liczniejszychc słowachb składał świadectwo1d i zachęcałe 2, mówiąc: Dajcie się uratowaćf od tego przewrotnegoh pokoleniag.

Przekład literacki:

W innycha też liczniejszychc słowachb składał świadectwo1d i zachęcałe 2, mówiąc: Ratujcie sięf od tego przewrotnegoh pokoleniag.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "διεμαρτυρετο" [diemartyreto]; w N/A "διεμαρτυρατο" [diemartyrato];
2 w TR i BT nie występuje słowo "αυτους" [autous] - ich;

Odnośniki:

Słowniki:

a <2087> inny, różny, towarzyszący;
b <3056> słowo, mowa, sprawa;
c <4119> więcej, liczniej;
d <1263> zaświadczać, uroczyście świadczać;
e <3870> wzywać, prosić, zachęcać, napominać;
f <4982> zbawić, uratować, zachować przy życiu, ocalić od śmierci, wybawić;
g <1074> pokolenie, rasa, rodzina;
h <4646> przewrotny, wypaczony, skrzywiony;