Przekłady

A gdy rozruchy ustały, Paweł posłał po uczniów i (po dodaniu im zachęty,) pożegnał się i odszedł, aby iść do Macedonii.