Przekłady
Przekład dosłowny:

A gdy rozruchy ustały, Paweła posłał1 po uczniów, pozdrowił2 ich i odszedł, aby iść3 do Macedonii4b.

Przekład literacki:

A gdy rozruchy ustały, Paweła posłał1 po uczniów, pozdrowił2 ich i odszedł 3 do Macedonii4b.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "προσκαλεσαμενος" [proskalesamenos] - przywoławszy, wezwawszy - strong 4341; w N/A "ευθυς" [euthys] - wezwawszy, sprowadziwszy - strong 3343;
2 w TR i BT występuje lekcja "ασπασαμενος" [aspasamenos] - pozdrowiwszy - strong 782; w N/A "παρακαλεσας" [parakalesas] - zachęciwszy - strong 3870;
3 w TR i BT występuje lekcja "πορευθηναι" [poreuthēnai] - pójść; w N/A "πορευεσθαι" [poreuesthai] - iść;
4 w N/A nie występuje rodzajnik "την" [tēn];

Słowniki:

a Paweł; łacińskiego pochodzenia - mały, drobny;
b Macedonia; historyczna kraina w Grecji, leżąca na północy Grecji, nad Morzem Egejskim; na terenie Macedonii leży pasmo gór Pindos, Nizina Salonicka, Półwysep Chalcydycki oraz góry Rodopy; W skład tej rzymskiej prowincji wchodziły Filippi, Berea i Tesalonika;