Przekłady

A gdy stawili się u niego, powiedział do nich: Wy wiecie od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azjia, jak z wami przez cały czas byłem,

Słowniki:

a Azja; termin ten odnosił się do rzymskiej prowincji położonej w zachodniej części Azji Mniejszej, a nie do kontynentu zwanego Azją. Obejmowała starożytne krainy Mizję, Lidię, Karię i w pewnych okresach częściowo Frygię, jak również przybrzeżne wyspy. Otaczały ją Morze Egejskie oraz prowincje Bitynia, Galacja (obejmująca część Frygii) i Licja. Jej granice wielokrotnie ulegały zmianom;