Przekłady
Przekład dosłowny:

Gdya zaś przybylia do niego, powiedziałb do nich: Wy wieciec od pierwszegod dnia, gdy stanąłeme w Azjif, jak z wami przez cały czasg byłem,

Przekład literacki:

A gdy stawili sięa u niego, powiedziałb do nich: Wy wieciec od pierwszegod dnia, gdy przybyłeme do Azjif, jak z wami przez cały czasg byłem,

Słowniki:

a <3854> przybywać, pojawiać się;
b <2036> mówić, polecić;
c <1987> wiedzieć, rozumieć;
d <4413> pierwszy, ten przed, główny, najważniejszy;
e <1910> siedzieć, stawać;
f <773> Azja; termin ten odnosił się do rzymskiej prowincji położonej w zachodniej części Azji Mniejszej, a nie do kontynentu zwanego Azją. Obejmowała starożytne krainy Mizję, Lidię, Karię i w pewnych okresach częściowo Frygię, jak również przybrzeżne wyspy. Otaczały ją Morze Egejskie oraz prowincje Bitynia, Galacja (obejmująca część Frygii) i Licja. Jej granice wielokrotnie ulegały zmianom;
g <5550> czas, pora;