Przekłady
Przekład dosłowny:

Wówczas pewien młodzieniecb, imieniemc Eutychusd, który1 morzonye głębokimf snem siedzi1a na okniee, gdy Pawełi długoj rozmawiah, pogrążonyf w śnie spadłk z trzeciego piętra na dół i podniesionol go martwegom.

Przekład literacki:

Wówczas pewien młody chłopiecb, imieniemc Eutychusd, który1 zmorzonye snemf siedział1a na okniee, gdy Pawełi długoj rozprawiałh, pogrążonyf w śnie spadłk z trzeciego piętra na dół i podniesionol go martwegom.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "καθημενος" [kathēmenos] - strong 2521; w N/A "καθεζομενος" [kathezomenos] - strong 2516;

Słowniki:

a <2521> siedzieć, rezydować, mieć miejsce;
b <3494> młodzieniec, młody człowiek;
c <3686> imię, nazwa, charakter, reptuacja, sława;
d <2161> Eustychos - dobrze uzyskać;
e <2376> owtór, drzwiczki;
f <2702> obniżać, uciskać, morzyć;
g <901> głęboki, wysoki, wczesny (o poranku);
h <1256> mówić, wykładać, rozmawiać, głosić;
i <3972> Paweł; łacińskiego pochodzenia - mały, drobny;
j <4119> więcej, liczniej;
k <4098> padać, upadać;
l <142> podnosić, brać do góry, unosić, zabierać, usuwać;
m <3498> martwy, śmiertleny, trupi;