Przekłady
Przekład dosłowny:

Po tych dniach natomiast spakowaliśmy się1a i wstępowaliśmyb do Jeruzalem2c.

Przekład literacki:

Po tych dniach natomiast spakowaliśmy się1a i wyruszyliśmyb do Jerozolimy2c.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "αποσκευασαμενοι" [aposkeuasamenoi]; w N/A "επισκευασαμενοι" [episkeuasamenoi];
2 w TR i BT występuje lekcja "ιερουσαλημ" [ierousalēm] - Jeruzalem - strong 2419; w N/A "ιεροσολυμα" [ierosolyma] - Jerozolimy - strong 2414;

Słowniki:

a <643> przygotowywać się do podróży, pakować się;
b <305> wchodzić, wstępować;
c <2419> Jeruzalem, Jerozolima; Hebr. "יְרוּשָׁלַ֫םִ" - [Jeruszalaim] - Dziedzictwo pokojuFundament pokoju; Miasto w Judei; Stolica polityczna i duchowa Izraela;