Przekłady
Przekład dosłowny:

A oni, gdy to usłyszeli, chwalili Panu1 i powiedzieli2 mu: Widzisz, bracie, ile jest (wśród) Judejczyków3a dziesiątków tysięcy tych, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie (trzymają się) Prawa;

Przekład literacki:

A oni, gdy to usłyszeli, chwalili Panu1 i powiedzieli2 mu: Widzisz, bracie, ile jest (wśród) Żydów3a dziesiątków tysięcy tych, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie (trzymają się) Prawa;

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "κυριον" [kyrion] - Pana - strong 2962; w N/A "θεον" [theon] - Boga - strong 2316;
2 w TR i N/A występuje lekcja "ειπον τε" [eipon te] - powiedzieli zarówno, powiedzieli także; w BT "ειποντες" [eipontes] - powiedziawszy;
3 w TR i BT występuje lekcja "ιουδαιων" [ioudaiōn] - Judejczyków; w N/A "εν τοις ιουδαιοις" [en tois ioudaiois] - wśród Judejczyków;

Słowniki:

a Judejczyk; Żyd; Mieszkaniec Judei; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić; Mieszkańcy Judei, górzystego terenu położonego w południowej części Izraela ze stolicą w Jerozolimie; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama;