Przekłady
Przekład dosłowny:

Co do poganb natomiast, którzy uwierzylia, my napisaliśmy listc, osądziwszyd, aby nic takiego zachowywalie, a tylko aby1 wystrzegali sięf rzeczy ofiarowanych bóstwomg, krwi2, tego, co uduszoneh oraz nierządui.

Przekład literacki:

Co do nie-Żydówb natomiast, którzy uwierzylia, my napisaliśmy listc, rozstrzygającd, aby nic takiego zachowywalie, a tylko aby1 wystrzegali sięf rzeczy ofiarowanych bóstwomg, krwi2, tego, co uduszoneh oraz nierządui.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje lekcja "μηδεν τοιουτον τηρειν αυτους ει μη" [mēden toiouton tērein autous ei mē] - nic takiego zachowywać im jeśli nie, nic takiego strzec im jeśli nie;
2 w N/A nie występuje rodzajnik "το" [to];

Słowniki:

a <4100> wierzyć, być wiernym, być przekonanym, mieć wiarę, ufać;
b <1484> naródpoganinpokolenieród;
c <1989> pisać list, przekazywać list, wysyłać wiadomość;
d <2919> sądzić, rozsądzać potępić;
e <5083> zachowywać, strzec, pilnować;
f <5442> zachować, strzec, obserwować;
g <1494> ofiarowane bóstwom, ofiarowane wizerunkom;
h <4156> uduszony, zadławiony;
i <4202> rozpusta, nierząd, wszeteczeństwo;