Przekłady
Przekład dosłowny:

A gdy siedem dni miało sięa zakończyćb, Judejczycyd z Azjic zobaczylie go w świątynif, zaczęli podburzaćg cały tłum i pochwycilih go w swoje ręce1

Przekład literacki:

A gdy siedem dni miało sięa zakończyćb, Żydzid z Azjic zobaczylie go w świątynif, zaczęli podburzaćg cały tłum i pochwycilih go w swoje ręce1

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "τας χειρας επ αυτον" [tas cheiras ep auton] - ręce na niego; w N/A "επ αυτον τας χειρας" [ep auton tas cheiras] - na niego ręce;

Słowniki:

a <3195> zmierzać, mieć nastąpić, być blisko, zapowiadać się;
b <4931> spełniać, oporządzać, realizować;
c <773> Azja; termin ten odnosił się do rzymskiej prowincji położonej w zachodniej części Azji Mniejszej, a nie do kontynentu zwanego Azją. Obejmowała starożytne krainy Mizję, Lidię, Karię i w pewnych okresach częściowo Frygię, jak również przybrzeżne wyspy. Otaczały ją Morze Egejskie oraz prowincje Bitynia, Galacja (obejmująca część Frygii) i Licja. Jej granice wielokrotnie ulegały zmianom;
d <2453> Judejczyk; Żyd; Mieszkaniec Judei; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić; Mieszkańcy Judei, górzystego terenu położonego w południowej części Izraela ze stolicą w Jerozolimie; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; 
e <2300> widzieć, oglądać;
f <2411> świątynia, święte miejsce;
g <4797> mieszać się, zdumiewać się, oszałamiać;
h <1911> rzucać, kłaść, nakładać;