Przekłady

Przedtem1a bowiem widywali1a go w mieście z Trofimemb z Efezuc i sądzilid, że Pawełg wprowadziłf go do świątynie.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i N/A występuje lekcja "προεωρακοτες" [proeōrakotes] - widzącymi wcześniej - strong 4308; w BT "εωρακοτες" [heōrakotes] - widząc - strong 3708;

Słowniki:

a <4308> przewidywać, wcześniej widzieć, patrzeć;
b <5161> Trofim - żywność;
c <2180> Efezjanin; Mieszkaniec Efezu, jednego z miast jońskich w Azji Mniejszej. Miasto to leżało przy ujściu rzeki Kaystros do Morza Egejskiego na terenie obecnej Turcji;
d <3543> wnioskować, sądzić, zakładać, uważać;
e <2411> świątynia, święte miejsce;
f <1521> prowadzić, wprowadzać;
g <3972> Paweł; łacińskiego pochodzenia - mały, drobny;