Przekłady

I poruszyło sięa całe miasto, powstało zbiegowisko ludub; po schwytaniuc Pawład, zaczęli wlece go na zewnątrz świątynif i natychmiast zamkniętog bramyh.

Odnośniki:

Słowniki:

a <2795> poruszać, kiwać się, chwiać, mieszać;
b <2992> lud, tłum;
c <1949> chwytać się, ujmować się za;
d <3972> Paweł; łacińskiego pochodzenia - mały, drobny;
e <1670> ciągnąć, przeciągać, pociągać;
f <2411> świątynia, święte miejsce;
g <2808> zamykać, zasuwać, zagradzać;
h <2374> drzwi, otwór wejściowy;