Przekłady
Przekład dosłowny:

A gdy Pawełd maa być wprowadzanymb do twierdzy1c, mówi do dowódcye: Czy wolnof mi coś2 ci powiedziećg? A on zaś powiedziałh: Rozumieszi po grecku?

Przekład literacki:

A gdy Pawełd miała być wprowadzonyb do twierdzy1c, zwrócił się do dowódcye: Czy wolnof mi coś2 ci powiedziećg? A on toh: Rozumieszi po grecku?

Komentarz:

1 koszar wojskowych w twierdzy Antonia we wsch. cz. murów Jerozolimy - miejsce stacjonowania oddziałów rzymskich;

Różnice w manuskryptach:

2 w BT nie występuje słowo "τι" [ti] - coś;

Słowniki:

a <3195> zmierzać, mieć nastąpić, być blisko, zapowiadać się;
b <1521> prowadzić, wprowadzać;
c <3925> hufiec, obóz, garnizon, baraki wojskowe, wojsko w szyku bojowym;
d <3972> Paweł; łacińskiego pochodzenia - mały, drobny;
e <5506> trybun wojskowy, hetman; Trybunowie wojskowi – w liczbie na ogół sześciu – razem z centurionami i legatem stanowili kadrę dowódczą legionu;
f <1832> wolno, jest dozwolone, jest zgodnie z prawem, jest możliwe;
g <2036> mówić, polecić;
h <5346> mówić, deklarować, rzec;
i <1097> poznawać, uczyć się, nabywać wiedzy;