Przekłady
Przekład dosłowny:

Pawełb i my1 wyszedłszya nazajutrz, przybyliśmy2c do Cezareid i weszliśmye do domu Filipaf, głosiciela dobrej nowinyg, 3 który był jednym z siedmiu, i pozostaliśmyh u niego.

Przekład literacki:

Wyruszywszya nazajutrz razem z Pawłemb1, przybyliśmy2c do Cezareid i weszliśmye do domu Filipaf, ewangelistyg, 3 który był jednym z siedmiu, i pozostaliśmy sięh u niego.

Komentarz:

4 lub przyszedłem;

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje lekcja "οι περι τον παυλον" [hoi peri ton paulon] - (ci) wokoło Pawła;
2 w TR i N/A występuje lekcja "ηλθομεν" [ēlthomen] - przyszliśmy; w BT "ηλθον" [ēlthon] - przyszli;
3 w BT i N/A nie występuje rodzajnik "του" [tou] (tego);

Słowniki:

a <1831> wychodzić, wyruszać, oddalać się, przemijać, kończyć się;
b <3972> Paweł; łacińskiego pochodzenia - mały, drobny;
c <2064> przychodzić, chodzić;
d <2542> Cezarea (Filipowa) - starożytne miasto położone u podnóża góry Hermon na Wzgórzach Golan w północnej części Izraela; 
e <1525> wchodzić, przychodzić;
f <5376> Filip - miłujący konie;
g <2099> ewangelista, zwiastun dobrej nowiny, zwiastun ewangelii, głosiciel dobrej nowiny;
h <3306> pozostać, trwać, przebywać, oczekiwać, zatrzymać się;