Przekłady

Mężowie bracia i ojcowie, posłuchajcie teraz1 mojej wobec was obrony.

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "νυν" [nyn] - strong 3568; w BT i N/A "νυνι" [nyni] - strong 3570;