Przekłady
Przekład dosłowny:

A teraz dlaczego zwlekasz? Wstań, zanurz sięa i obmyj z siebie grzechy, wezwawszy przy tym Pana1 imienia.2

Przekład literacki:

A teraz dlaczego zwlekasz? Wstań, ochrzcij sięa i obmyj z siebie grzechy, wezwawszy przy tym Pana1 imienia.2

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "του κυριου" [tou kyriou] - Pana; w N/A "αυτου" [autou] - Jego;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Joela 3:5: Wszakże każdy , kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony; gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie - jak rzekł Pan - a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan. (Biblia Warszawska);

a dosł. zanurzać;