Przekłady
Przekład dosłowny:

I stało się, gdy idęa i zbliżam sięb do Damaszkuc, około południa, że nagled rozbłysłof wokół mnie znaczneh światłog z niebae,

Przekład literacki:

I stało się, gdy szedłema i zbliżałem sięb do Damaszkuc, około południa, że nagled rozbłysłof wokół mnie niemałeh światłog z niebae,

Słowniki:

a <4198> iść, chodzić, podóżować, postępować, jechać;
b <1448> zbliżać się, podchodzić;
c <1154> Damaszek; Stolica, a także największe miasto Syrii (Aramu); Leży w południowo-zachodniej części kraju, w oazie nad rzeką Barada u podnóża gór Antyliban, na skraju Pustyni Syryjskiej;
d <1810> nagle, niespodziewanie;
e <3772> niebo, niebiosa;
f <4015> błyskać, obejmować blaskiem, otaczać światłem;
g <5457> światło, blask, źródło światła;
h <2425> godny, wystarczające, wart, odpowiedni, dopasowany, dość liczny; może także oznaczać zabezpieczenie, kaucję;