Przekłady
Przekład dosłowny:

Teraz więc wy wraz z sanhedrynemc dajcie znaća dowódcyb, żeby go2 jutro1 do2 was sprowadził2d, bo chcielibyściee dokładniejg go badaćf, a my, zanim się zbliżyh, gotowii jesteśmyj go zabićj.

Przekład literacki:

Teraz więc wy wraz z Radąc dajcie znaća dowódcyb, żeby go2 jutro1 do2 was sprowadził2d niby dlae dokładniejszegog zbadaniaf tego, co się jego tyczy, a my, zanim się zbliżyh, gotowii jesteśmyj go zgładzićj.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje słowo "αυριον" [aurion] - jutro;
2 w TR i BT występuje lekcja "αυτον καταγαγη προς" [auton katagagē pros] - go sprowadziłby do; w N/A "καταγαγη αυτον εις" [katagagē auton eis] - sprowadziłby go do;

Słowniki:

a <1718> objawiać, czynić widocznym, manifestować;
b <5506> trybun wojskowy, hetman; Trybunowie wojskowi – w liczbie na ogół sześciu – razem z centurionami i legatem stanowili kadrę dowódczą legionu;
c <4892> rada, Sanhedryn;
d <2609> sprowadzać w dół, obniżać;
e <3195> zmierzać, mieć nastąpić, być blisko, zapowiadać się;
f <1231> dokładnie badać, rozpoznawać;
g <199> uważnie, starannie, dokładnie, ściśle;
h <1448> zbliżać się, podchodzić;
i <2092> gotowy, przygotowany;
j <337> zabić, znieść, zamordować;