Przekłady

A po pięciu dniach przybył arcykapłan Ananiasza z (niektórymi)2 starszymi1 oraz z rzecznikiem prawnym, niejakim Tertullusemb; wnieśli oni przed namiestnikiem pozew przeciwko Pawłowic.

Komentarz:

1 w N/A nie występuje rodzajnik "των" [tōn];
2 w TR i BT nie występuje słowo "τινων" [tinōn] - niektórymi;

Słowniki:

a Ananiasz; Hebr. "חֲנַנְיָה" [Chananjah]  - JH przyjął;
b Tertullus - trzeci;
c Paweł; łacińskiego pochodzenia - mały, drobny;