Przekłady

A po pięciu dniach przybył arcykapłan Ananiasz z (niektórymi) prezbiterami oraz z rzecznikiem prawnym, niejakim Tertullusem; wnieśli oni przed namiestnikiem pozew przeciwko Pawłowi.