Przekłady
Przekład dosłowny:

Gdya zaś rozmawiaa o sprawiedliwościb, o wstrzemięźliwościc i o nadchodzącyme sądzied, i gdy1 przestraszył sięf, Feliksg odpowiedziałh: Nai teraz idźj, gdy zaś znajdęl czask, poślęm po ciebie.

Przekład literacki:

Lecz gdy zaczął mówića o sprawiedliwościb, o wstrzemięźliwościc i o nadchodzącyme sądzied, 1 przestraszonyf Feliksg odpowiedziałh: Nai teraz odejdźj, gdy znajdęl czask, poślęm po ciebie.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje słowo "εσεσθαι" [esesthai] - być;

Słowniki:

a <1256> mówić, wykładać, rozmawiać, głosić;
b <1343> sprawiedliwość, słuszność, usprawiedliwienie;
c <1466> opanowanie, samokontrola, wstrzemięźliwość;
d <2917> wyrok, sąd, proces;
e <3195> zmierzać, mieć nastąpić, być blisko, zapowiadać się;
f <1719> przestraszony, pełny strachu, przerażony;
g <5344> Feliks; Marek Antoniusz Feliks, Marcus Antonius Felix lub Tiberius Claudius Felix – grecki wyzwoleniec Klaudiusza, w latach 52–58 n.e. zarządca Judei (procurator). Jego bratem był Marek Antoniusz Pallas. Feliks trzykrotnie za żony miał królowe. Jedną z nich była Druzylla Mauretańska, prawnuczka Kleopatry i Antoniusza, drugą Druzylla – córka Agryppy I. Nazwiska trzeciej nie znamy;
h <611> odpowiadać, podejmować rozmowę, powiedzieć, rzec;
i <2192> mieć, posiadać;
j <4198> iść, chodzić, podóżować, postępować, jechać;
k <2540> pora, czas, stosowny czas;
l <3335> otrzymywać, uczestniczyć, mieć udział, brać;
m <3333> wzywać do siebie, przywoływać do siebie;