Przekłady

Festusa zatem, gdy objął prowincję1, po trzech dniach wstąpił z Cezareib do Jerozolimyc,

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "επαρχια" [eparchia]; w N/A "επαρχεια" [eparcheia];

Słowniki:

a Festus - świąteczny; Porcjusz Festus (zm. 62) – rzymski ekwita i prokurator Judei od ok. 58 do 62, gdy zmarł na służbie;
b Jerozolima; Hebr. "יְרוּשָׁלַ֫םִ" - [Jeruszalaim] - Dziedzictwo pokojuFundament pokoju; Miasto w Judei; Stolica polityczna i duchowa Izraela; 
c Cezarea (Filipowa) - starożytne miasto położone u podnóża góry Hermon na Wzgórzach Golan w północnej części Izraela;