Przekłady
Przekład dosłowny:

Ponieważ jednak Paweła przywołałb (odwołanie), by go zatrzymać pod strażąc aż do rozpoznaniae przez Czcigodnegod, rozkazałemf go strzecc, dopóki nie odeślę1g go do cesarzah.

Przekład literacki:

Ponieważ jednak Paweła wniósłb odwołaniec, by go zatrzymać pod strażą aż do wyrokue Czcigodnegod, rozkazałemf go strzecc, dopóki nie odeślę1g go do cesarzah.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "πεμψω" [pempsō] - strong 3992; w N/A "αναπεμψω" [anapempsō] - strong 375;

Słowniki:

a <3972> Paweł; łacińskiego pochodzenia - mały, drobny;
b <1941> przywoływać, przyzywać;
c <5083> zachowywać, strzec, pilnować;
d <4575> czcigodny, czczony;
e <1233> rozpoznanie, rozróżnienie, decyzja, sąd;
f <2753> rozkazywać, nakazywać, kazać;
g <3992> wysłać, przekazać;
h <2541> Cezar; Władca rzymski; Termin wywodzący się od Gajusza Juliusza Cezara (Gaius Iulius Caesar), ur. 12 lipca 100 p.n.e. (13 lipca 102 r. p.n.e. – koncepcja Mommsena i Diona) w Rzymie, zm. 15 marca 44 r. p.n.e. tamże;