Przekłady

W tych okolicznościach i1 gdy udawałem się do Damaszkua z pełnomocnictwem i poleceniem od2 arcykapłanów,

Komentarz:

1 w N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;
2 w N/A nie występuje słowo "παρα" [para] - od;

Słowniki:

a <1154> Damaszek; Stolica, a także największe miasto Syrii (Aramu); Leży w południowo-zachodniej części kraju, w oazie nad rzeką Barada u podnóża gór Antyliban, na skraju Pustyni Syryjskiej;