Przekłady
Przekład dosłowny:

Gdya zaś1 wszyscy upadliśmya na ziemięb, usłyszałem głosc mówiącyd do mnie2, który mówi3 w mowief hebrajskieje: Saulug, Saulug, dlaczego Mnie prześladujeszh? Trudnoi ci przeciw ościeniowij wierzgaćk.

Przekład literacki:

Gdya zaś1 wszyscy upadliśmya na ziemięb, usłyszałem głosc 2, który mówił3d do mnie w dialekcief hebrajskime: Saulug, Saulug, dlaczego Mnie prześladujeszh? Trudnoi ci przeciw ościeniomj wierzgaćk.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "δε" [de] - zaś - strong 1161; w N/A "τε" [te] - zarówno, także - strong 5037;
2 w TR i BT występuje lekcja "λαλουσαν" [lalousan] - strong 2980; w N/A "λεγουσαν" [legousan] - strong 3004;
3 w N/A nie występuje lekcja "και λεγουσαν" [kai legousan] - i mówiący;

Słowniki:

a <2667> padać, spadać, runąć;
b <1093> ziema, grunt, kraina, ląd;
c <5456> głos, dźwięk, hałas;
d <2980> mówić, przemawiać;
e <1446> hebrajski, aramejski;
f <1258> mowa, język;
g <4549> Saul; Hebr. [שָׁאוּל] "Szaul" - zapytał;
h <1377> prześladować, nastawać, ścigać;
i <4642> twarde, surowe, trudne;
j <2759> oścień, żądło, kolec;
k <2979> kopać, wierzgać;