Przekłady
Przekład dosłowny:

1 A Piotra2 i Janb wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy, o dziewiątej3.

Przekład literacki:

1 A Piotra2 i Janb wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy, o piętnastej po południu3.

Komentarz:

1 w TR i N/A nie występuje lekcja "επι το αυτο" [epi to auto] - na tym, co należałoby oddać razem;
2 w TR i BT występuje lekcja "δε πετρος" [de petros] - zaś Piotr; w N/A "πετρος δε" [petros de] - Piotr zaś;
3 w TR i BT występuje lekcja "εννατην" [ennatēn]; w N/A "ενατην" [enatēn];

Słowniki:

a Piotr - kamyk, odłamek skalny;
b Jan/Jehochanan; Hebr. "יְהוֹחָנָן" [Jehochanan] - JHWH (Pan) jest łaskawy, Łaska Boża;