Przekłady

zabiliście natomiast Sprawcęa życia, którego Bóg wzbudziłb z martwychc — czego my jesteśmy świadkami.

Słowniki:

a <747> pomysłodawca, sprawca, autor, twórca, lider, początek i wódz;
b <1453> wzbudzać, podnosić, budzić, wznosić;
c <3498> martwy, śmiertleny, trupi;