Przekłady

którego niebo musi przyjąć aż do czasów odnowy wszystkich rzeczy, o czym Bóg mówił od wieku3 przez usta wszystkich1 swoich3 świętych2 proroków3.

Komentarz:

1 w N/A nie występuje słowo "παντων" [pantōn] - wszystkich;
2 w TR nie występuje rodzajnik "των" [tōn];
3 w TR i BT występuje lekcja "αυτου προφητων απ αιωνος" [autou profētōn ap aiōnos] - Jego proroków od wieku; w N/A "απ αιωνος αυτου προφητων" [ap aiōnos autou profētōn] - od wieku Jego proroków;