Przekłady
Przekład dosłowny:

A gdy oni przemawiają do ludu, nagle zjawili się przy nich kapłani, dowódca straży świątynnej oraz saduceuszea,

Przekład literacki:

A gdy oni przemawiali do ludu, nagle zjawili się przy nich kapłani, dowódca straży świątynnej oraz saduceuszea,

Słowniki:

a Saduceusz; Hebr. "צֶ֫דֶק" [Cedek] - sprawiedliwy, słuszny; Jedno z żydowskich stronnictw religijno-politycznych  działające w ostatnich II w. p.n.e. do ok. 70 r. n.e.; Zawiązana była z kapłanami w świątyni Jerozolimskiej; Wywodzili się z rodu Sadoka, arcykapłana świątyni mianowanego przez Salomona; Dosłownie interpretowali Torę, odrzucali tradycję ustną; W przeciwieństwie do faryzeuszy odrzucali tendencje mistyczne, koncepcję zmartwychwstania oraz mesjanizmu;