Przekłady

A gdy oni przemawiali do ludu, nagle zjawili się przy nich kapłani, dowódca straży świątynnej oraz saduceusze,