Przekłady
Przekład dosłowny:

A teraz, Paniea, spójrzb na ich groźbyc i dajd Twoim sługome mówićg Twoje Słowoh z całą śmiałościąf,

Przekład literacki:

A teraz, Paniea, spójrzb na ich groźbyc i dajd Twoim sługome głosićg Twoje Słowoh z całą ufną odwagąf,

Słowniki:

a <2962> pan, władca, rządca;
b <1896> spoglądać, widzieć;
c <547> groźba, zagrożenie;
d <1325> dawać, zaproponować;
e <1401> niewolnik, sługa;
f <3954> wolność, jawność, otwartość, zaufanie, śmiałość;
g <2980> mówić, przemawiać;
h <3056> słowo, mowa, sprawa;