Przekłady

Pewien człowiek natomiast, imieniem Ananiasza, wraz ze swą żoną Safirą1a, sprzedał posiadłość

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "σαπφειρη" [sapfeirē]; w N/A "σαπφιρη" [sapfirē];

Słowniki:

a Ananiasz; Hebr. "חֲנַנְיָה" [Chananjah]  - JH przyjął;
b Safira; Hebr. "סַפִּיר" [Sappir] - szafir;