Przekłady
Przekład dosłowny:

z postronnycha natomiast nikt nie ośmielał sięb do nich dołączaćc, ale lude wychwalałd ich.

Przekład literacki:

z postronnycha natomiast nikt nie ośmielał sięb do nich dołączaćc, ale lude miałd ich w wielkim poważaniud.

Słowniki:

a <3062> pozostałe, będące resztą;
b <5111> ośmielać się, odważać się, mieć śmiałość;
c <2853> łączyć się, spajać się, złączać się, przyłączać się;
d <3170> powiększać, stawać się wielkim;
e <2992> lud, tłum;