Przekłady
Przekład dosłowny:

Powstała jednak w Sanhedrynieb pewien faryzeuszc, imieniemd Gamaliele, nauczyciel Prawaf, poważanyg przez cały ludh, rozkazałi uczynićl, aby na chwilęj (wyprowadzić) na zewnątrz tych1 wysłanników2k

Przekład literacki:

Powstała jednak w Radzieb pewien faryzeuszc, imieniemd Gamaliele, nauczyciel Prawaf, poważanyg przez cały ludh, poleciłi wyprowadzićl na chwilęj 1 apostołów2k

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje słowo "τι" [ti] - jakiś;
2 w TR i BT występuje lekcja "αποστολους" [apostolous] - wysłanników - strong 652; w N/A "ανθρωπους" [anthrōpous] - ludzi - strong 444;

Słowniki:

a <450> podnieść, wzbudzić;
b <4892> rada, Sanhedryn;
c <5330> Faryzeusz; Hebr. "פָּרַשׁ" [Parasz] - oddzieleni, odłączeni; Jedno z żydowskich stronnictw religijno-politycznych działające w ostatnich II w. p.n.e. do ok. 70 r. n.e.; Uważali, że przepisy religijne opierają się nie tylko na Torze spisanej, ale także na ustnej. Podkreślali bezwzględne posłuszeństwo Torze, ale krytykowali dosłowną interpretację tekstów biblijnych stosowaną przez saduceuszy. Wierzyli w nadejście Mesjasza i nieśmiertelną duszę oraz zmartwychwstanie ciał, a także w istnienie aniołów i demonów, czym również zasadniczo różnili się od saduceuszy;
d <3686> imię, nazwa, charakter, reptuacja, sława;
e <1059> Gamaliel; Hebr. "גַּמְלִיאֵל" [Gamliel] - zapłata Boga, nagroda Boga;
f <3547> nauczyciel i tłumacz Prawa Mojżeszowego;
g <5093> szacowne, poważne, wartościowe, drogocenne;
h <2992> lud, tłum;
i <2753> rozkazywać, nakazywać, kazać;
j <1024> trochę, mało;
k <652> posłaniec, wysłannik, delegat, apostoł;
l <4160> czynić, działać;