Przekłady

W tych dniach, gdy liczba uczniów rosła, doszło do szemrania hellenistów przeciw Hebrajczykom, że w codziennej posłudze przeoczano ich wdowy.