Przekłady

W tych dniach, gdy liczba uczniów rosła, doszło do szemrania hellenistówa przeciw Hebrajczykomb, że w codziennej posłudze przeoczano ich wdowy.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do V Księgi Mojżeszowej 10:18: on wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, a miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież; V Księgi Mojżeszowej 24:17 i 19-21: Nie naruszaj prawa obcego przybysza ani sieroty; nie bierz w zastaw odzienia wdowy (...) Gdy będziesz żął zboże na swoim polu, a zapomnisz snop na polu, to nie wracaj, aby go zabrać. Niech pozostanie dla obcego przybysza, dla sieroty i dla wdowy, aby ci błogosławił Pan, Bóg twój, we wszystkim, co czynisz. Gdy będziesz otrząsał swoje drzewo oliwne, to nie przeglądaj za sobą gałązek. To, co pozostanie, będzie dla obcego przybysza, dla sieroty i dla wdowy. Gdy będziesz zbierał winogrona w swojej winnicy, to nie zbieraj ostatków winobrania. To, co pozostanie, będzie dla obcego przybysza, dla sieroty i dla wdowy; V Księgi Mojżeszowej 26:12-13: A gdy w trzecim roku, roku dziesięcin, zakończysz składanie wszelkich dziesięcin ze swoich plonów i oddasz, co się należy Lewicie, obcemu przybyszowi, sierocie i wdowie, aby i oni spożywali w twoich bramach i zostali nasyceni, wtedy powiesz przed Panem, Bogiem twoim: Usunąłem z domu to, co święte, udzieliłem z tego także Lewicie, obcemu przybyszowi, sierocie i wdowie, zgodnie ze wszystkimi twoimi przykazaniami, jakie mi dałeś. Nie przekroczyłem i nie zapomniałem żadnego z twoich przykazań; Księgi Izajasza 1:17 i 23: Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową! (...) Twoi przewodnicy są buntownikami i wspólnikami złodziei, wszyscy lubią łapówki i gonią za darami, nie wymierzają sprawiedliwości sierocie, a sprawa wdów nie dochodzi przed nich; Księgi Jeremiasza 7:6: jeżeli obcego przybysza, sieroty i wdowy nie będziecie uciskać i krwi niewinnej przelewać na tym miejscu ani też chodzić za cudzymi bogami na własną zgubę; Księgi Malachiasza 3:5: Wtedy przyjdę do was na sąd i rychło wystąpię jako oskarżyciel czarowników, cudzołożników i krzywoprzysięzców, tych, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę, gnębią obcego przybysza, a mnie się nie boją - mówi Pan Zastępów. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a Helleniści, Grecy; odłam Żydów wywodzący się z diaspory, których językiem codziennym była greka lub naród pochodzenia indoeuropejskiego zamieszkujący Grecję;
b Hebrajczyk; potomek Ebera; Hebr. "עֵ֫בֶר" [Eber] - poza regionem;