Przekłady

Potem nastał głód w ziemi1 Egipskieja i Kanaanieb — wielki ucisk; i nasi ojcowie nie znajdowali żywności.4

Komentarz:

1 w N/A nie występuje słowo "γην" [gēn] - ziemią;
2 w TR i BT występuje lekcja "αιγυπτου" [aigyptou]; w N/A "αιγυπτον" [aigypton];
3 w TR i BT występuje lekcja "ευρισκον" [heuriskon]; w N/A "ηυρισκον" [ēuriskon];
4 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 41:54 i 57: rozpoczęło się siedem lat głodu, jak przepowiedział Józef. Głód był we wszystkich krajach, ale w całej ziemi egipskiej był chleb (...) Ze wszystkich stron ziemi przychodzili ludzie do Egiptu, do Józefa, aby zakupić zboża, gdyż wielki głód był na całej ziemi; I Księgi Mojżeszowej 42:5: Wraz z innymi przybyli synowie Izraela, aby zakupić zboże, gdyż głód był w ziemi kanaanejskiej. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a Egipt; Imperium starożytnego Bliskiego Wschodu położone w północno-wschodniej Afryce w dolinie i delcie Nilu (z oazami Pustyni Libijskiej włącznie);
b Kanaan; Hebr. "כְּנַ֫עַן" [Kna'an] - upokorzony;