Przekłady
Przekład dosłowny:

Potem przyszedła głódb nad całą ziemią1c Egipską2d i Kanaaneme — wielkig uciskf; i nasi ojcowiej nie znajdowali2h żywnościi.

Przekład literacki:

Potem nastała głódb w ziemi1c Egipskiej2d i Kanaaniee — wielkig uciskf; i nasi ojcowiej nie znajdowali2h żywnościi.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje słowo "γην" [gēn] - ziemią;
2 w TR i BT występuje lekcja "αιγυπτου" [aigyptou]; w N/A "αιγυπτον" [aigypton];
3 w TR i BT występuje lekcja "ευρισκον" [heuriskon]; w N/A "ηυρισκον" [ēuriskon];

Odnośniki:

Słowniki:

a <2064> przychodzić, chodzić;
b <3042> głód, brak żywności;
c <1093> ziema, grunt, kraina, ląd;
d <125> Egipt; Imperium starożytnego Bliskiego Wschodu położone w północno-wschodniej Afryce w dolinie i delcie Nilu (z oazami Pustyni Libijskiej włącznie);
e <5477> Kanaan; Hebr. "כְּנַ֫עַן" [Kna'an] - upokorzony;
f <2347> ucisk, utrapienie, prześladowania, cierpienia, niepokój;
g <3173> wielki, potężny;
h <2147> znajdować, nauczać się, odkrywać;
i <5527> żywność, zaopatrzenie;
j <3962> ojciec, przodek;