Przekłady
Przekład dosłowny:

On jest tym, który był w zgromadzeniua na pustynib z posłańcemc, który mówiłd do niego na górzee Synajf, i z naszymi ojcamig, tym, który otrzymałh słowa1i żywej, aby nam je daćk.

Przekład literacki:

On jest tym, który był w zgromadzeniua na pustynib z aniołemc, który mówiłd do niego na górzee Synajf, i z naszymi ojcamig, tym, który otrzymałh słowa1i żywej, aby nam je daćk.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i N/A występuje lekcja "λογια" [logia] - słowa, wypowiedzi - strong 3051; w BT "λογον" [logon] - słowo - strong 3056;

Odnośniki:

Słowniki:

a <1577> zgromadzenie, zbór, zebranie, (społeczność) zwołanych; (społeczność) wywołanych;
b <2048> pustkowia, pustkowie;
c <32> posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
d <2980> mówić, przemawiać;
e <3735> góra, wzniesienie;
f <4614> Synaj; Hebr,. "סִינַי" [Sinai]; Góra Synaj (Horeb), gdzie Bóg Jahwe przekazał Mojżeszowi kamienne tablice z dziesięciorgiem przykazań i zawarł przymierze z narodem izraelskim;
g <3962> ojciec, przodek;
h <1209> brać, przyjmować, odbierać, akceptować, przyjmować;
i <3051> słowo, wypowiedź, wyrok;
j <2198> żyć, istnieć, przeżywać, pędzić życie;
k <1325> dawać, zaproponować;