Przekłady
Przekład dosłowny:

Bóg zaś powiedziała w ten sposób, że [jego nasienieb będzie przechodniamic w obceje ziemid, gdzie zniewoląf je i będą krzywdzićg przez czterysta lat];

Przekład literacki:

Bóg zaś powiedziała w ten sposób, że [jego potomkowieb będą mieszkać jako obcy przybyszc w obceje ziemid, gdzie ujarzmiąf ich i będą krzywdzićg przez czterysta lat];

Odnośniki:

Słowniki:

a <2980> mówić, przemawiać;
b <4690> nasienie, potomstwo;
c <3941> obcy, cudzoziemiec, przechodni, mieszkający obok, ;
d <1093> ziema, grunt, kraina, ląd;
e <245> obcy, cudzy, należeć do kogoś innego;
f <1402> zniewolić, uczynić niewolnikiem;
g <2559> mieć zamiar wyrządzać coś złego, mieć zamiar kogoś krzywdzić;