Przekłady
Przekład dosłowny:

A gdy Szymonb spostrzegł1a, że Duchf Święty2g jest dawanye przez wkładaniec rąk wysłannikówd, przyniósłh im pieniądzei,

Przekład literacki:

A gdy Szymonb spostrzegł1a, że Duchf Święty2g jest udzielanye przez wkładaniec rąk apostołówd, przyniósłh im pieniądzei

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "θεασαμενος" [theasamenos] - strong 2300; w N/A "ιδων" [idōn] - strong 1492;
2 w N/A nie występuje słowo "το αγιον" [to hagion] - Święty;

Odnośniki:

Słowniki:

a <2300> widzieć, oglądać;
b <4613> Szymon/Symeon; Hebr. "שִׁמְעוֹן" (Szimon) - słyszeć;
c <1936> nakładać, wkładać;
d <652> posłaniec, wysłannik, delegat, apostoł;
e <1325> dawać, zaproponować;
f <4151> duchwiatr;
g <40> święty, poświęcony, oddzielony;
h <4374> przynosić, ofiarowywać, przyprowadzać;
i <5536> pieniądze bogactwo, majątek;