Przekłady

A Saul, dysząc jeszcze groźbą i mordem względem uczniów Pana, przyszedł do arcykapłana