Przekłady

Rozmawiał też i dowodził racji przeciw hellenistoma, ci jednak usiłowali go zgładzić1.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "αυτον ανελειν" [auton anelein] - go zabić; w N/A "ανελειν αυτον" [anelein auton] - zabić go;

Słowniki:

a Helleniści, Grecy; odłam Żydów wywodzący się z diaspory, których językiem codziennym była greka lub naród pochodzenia indoeuropejskiego zamieszkujący Grecję;