Przekłady

A on podaj jej rękę i podniósł ją; następnie przywołał świętych oraz wdowy i przedstawił ją żywą.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Królewskiej 17:23: Eliasz wziął dziecię, zniósł je z poddasza na dół i oddaj je jego matce, mówiąc: Patrz, syn twój żyje. (Biblia Warszawska);