Przekłady
Przekład dosłowny:

Znajomea to zaś stało się po całej Joppieb i wielu uwierzyłoc1 w Panad.

Przekład literacki:

Rozniosło sięa to po całej Joppieb i wielu uwierzyłoc1 w Panad.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "πολλοι επιστευσαν" [polloi episteusan] - liczni uwierzyli; w N/A "επιστευσαν πολλοι" [episteusan polloi] - uwierzyli liczni;

Słowniki:

a <1110> znany, znajomy;
b <2445> Joppa; Hebr. "יָפוֹ" [Jofa] - piękne; Jaffa, miasto położone u wybrzeża Morza Śródziemnego w Judei, położone na północy zachód od Jerozolimy, od 1949 roku złączone z Tel Awiwem;
c <4100> wierzyć, być wiernym, być przekonanym, mieć wiarę, ufać;
d <2962> pan, władca, rządca;