Przekłady

Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, powołany apostoł, oddzielony do ewangelii Boga,