Przekłady

Pragnęa bowiem was zobaczyćb, aby wam przekazaćc nieco z duchowego daru łaskid dla waszego umocnieniae.

Słowniki:

a <1971> pragnąć, tęsknić;
b <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
c <3330> przekazywać, odstępować coś komuś, dzielić coś z kimś, dawać, dzielić;
d <5486> niezasłużona korzyść, dar;
e <4741> utwierdzić, wzmocnić, postawić mocno;