Przekłady

To jest – aby razem doznać zachętya wśród was przez obopólną wiaręb — waszą i moją.

Słowniki:

a <4837> razem wzywać lub zachęcać do czegoś, wspólnie pocieszać się;
b <4102> wiara, wierność, zaufanie, poręka;