Przekłady
Przekład dosłowny:

Nie wstydzę sięa bowiem dobrej nowinyb Pomazańca1c, gdyż jest mocąd Boga ku zbawieniue dla każdego wierzącegof, najpierwh Judejczykag, jak też i Grekai.

Przekład literacki:

Nie wstydzę sięa bowiem ewangeliib Chrystusa1c, gdyż jest mocąd Boga ku zbawieniue dla każdego wierzącegof, najpierwh Żydag, jak też i Grekai.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje słowo "του χριστου" [tou christou] - Pomazańca;

Odnośniki:

Słowniki:

a <1870> wstydzić się, zawstydzać się;
b <2098> dobra nowina, ewangelia;
c <5547> PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
d <1411> dzieło mocycud;
e <4991> wyzwolenie, zbawienie;
f <4100> wierzyć, być wiernym, być przekonanym, mieć wiarę, ufać;
g <2453> Judejczyk; Żyd; Mieszkaniec Judei; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić; Mieszkańcy Judei, górzystego terenu położonego w południowej części Izraela ze stolicą w Jerozolimie; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; 
h <4412> najpierw, przed, na pierwszym miejscu;
i <1672> Helleniści, Grecy; odłam Żydów wywodzący się z diaspory, których językiem codziennym była greka lub naród pochodzenia indoeuropejskiego zamieszkujący Grecję;