Przekłady
Przekład dosłowny:

Jest objawianya bowiem gniewb Boży z niebac przeciw wszelkiej bezbożnościd i niesprawiedliwoście ludzi, którzy w niesprawiedliwoście zatrzymująg prawdęf,

Przekład literacki:

Jest objawianya bowiem gniewb Boży z niebac przeciw wszelkiej bezbożnościd i niesprawiedliwoście ludzi, którzy w niesprawiedliwoście tłumiąg prawdęf,

Słowniki:

a <601> odkryć, wydobyć na światło;
b <3709> gniew, zapalczywość, pasja;
c <3772> niebo, niebiosa;
d <763> bezbożność, brak szacunku, niegodziwość;
e <93> niesprawiedliwość, nieprawość, bezprawie;
f <225> prawda, rzeczywistość;
g <2722> trzymać, zachowywać;