Przekłady

Dlatego że to, co rozpoznawalnea u Boga, jest dla nich jawnebbo Bóg1 im to ukazałc.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "γαρ θεος" [gar theos] - bowiem Bóg; w N/A "θεος γαρ" [theos gar] - Bóg bowiem;

Słowniki:

a <1110> znany, znajomy;
b <5318> widoczny, jawny, oczywisty;
c <5319> objawić, uczynić wiodcznym, objawic, wyjawić;