Przekłady

Dlatego że poznawszya Boga, nie oddalib Mu chwałyb jako Bogu, ani nie podziękowali1c, lecz znikczemnielid w swoich zamysłache, a ich nierozumneg serceh pogrążyło się w ciemnościf.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ευχαριστησαν" [eucharistēsan]; w N/A "ηυχαριστησαν" [ēucharistēsan];

Słowniki:

a <1097> poznawać, uczyć się, nabywać wiedzy;
b <1392> chwalić, wielbić, gloryfikować;
c <2168> dziękować, składać dziękczynienie;
d <3154> znikczemnieć, stawać się próżnym, stawać się czczym;
e <1261> rozważanie, zamysł, rozumowanie, myślenie, obliczanie;
f <4654> ćmić, pogrążać w ciemności;
g <801> nierozumni, niepojętni, nieinteligentni, nierozsądni, nieprzenikliwi;
h <2588> serce, życie wewnętrzne;